คำขวัญภูเก็ต : ไขมุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
หน้าหลัก วิสัยทัศน์/พันธกิจ อัตรากำลัง ติดต่อหน่วยงาน
ภาพข่าว

นายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว
เกษตรอำเภอถลาง

ข้อมูลหน่วยงาน
อัตากำลัง
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนงาน / โครงการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
อาสาสมัครเกษตร / เกษตรหมู่บ้าน
สภาเกษตรกร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พื้นที่การเกษตร
 
LINK หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้

 

ายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว เกษตรอำเภอถลาง พร้อมนักวิชากรส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2556

 

รายละเอียด

นายมนัส ทองสมบัติ นวส.ชำนาญการ พร้อมนายไปรยณัฐ น้อยทับทิม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง ร่วมถ่ายทอดความรู้ ด้านการทำนาและการผลิตพืชปลอดภัยแก่นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนบ้านสามกอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16 พ.ย. 55

 

รายละเอียด

นายไปรยนัฐ น้อยทับทิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง วันที่ 8 พ.ย. 55

 

รายละเอียด

ผลงานวิสาหกิจชุมชน
สตรีเกาะค้างคาว รักษ์บาติก หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านผักฉีด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา

 

ปรับปรุงล่าสุด : 14.12.2012 16:45